Pružamo usluge pregleda i praćenja zdrave i bolesne dece od novorođenačkog  uzrasta do 18. godine života. Sve to sa ciljem ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa očuvanja i unapređenja dečjeg zdravlja, a u skladu sa principima savremene pedijatrijske prakse i sa nacionalnim vodičima kliničke prakse.

Rad sa zdravom decom:

 • praćenje rasta (napredovanje u telesnoj težini i visini)
 • praćenje psiho-motornog razvoja
 • saveti za ishranu u najranijem uzrastu, uvođenje   nemlečne ishrane, kao i formiranje navika o pravilnoj   ishrani tokom odrastanja.
 • saveti za pravilan san, stimulaciju razvoja deteta kroz igru i druge aktivnosti.
 • sistematski pregledi prema uzrastu.
 • savetodavni preventivni rad sa adolescentima.

Rad sa bolesnom decom:

 • kompletan pedijatrijski pregled sa otoskopijom i pulsnom oksimetrijom.
 • tumačenje rezultata hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i drugih analiza
 • lečenje dece prema savremenim principima dobre  klinicke prakse u pedijatriji
 • saveti roditeljima za prepoznavanje i primenu prvih mera pomoći kod najčešćih zdravstvenih problema dece
 • saveti za odgovarajuću negu i ishranu bolesnog deteta
 • praćenje dece sa hroničnim bolestima

Rad sa decom sa teškoćama u razvoju:

 • Preventivni-savetodavni rad, pregledi i lečenje akutnih bolesti kod dece sa razvojnim teškoćama (usporen psiho-motorni razvoj, teškoće sa vidom, sluhom, razvojem govora, razvojem motorike, poremećaji ponašanja).

Pregled konsultanata (subspecijalista)