Dr Jovanka Čekić

pedijatar; osnivač

Završila Medicinski fakultet u Beogradu 2001.

U okviru opšteg lekarskog staža, kao i pedijatrijskog specijalističkog staža, radila na Institutu za majku i dete u trajanju od 4 godine, potom radila 15 godina u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu sa decom od novorođenačkog uzrasta do 18. godine života.

Specijalistički ispit položila 2007. sa odličnim uspehom.

Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Dr Jovanka Cekic

Dr Jelena Matijević

pedijatar

Završila Medicinski fakultet u Beogradu 2004.

Opšti lekarski staž završila u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ i KBC “Dr Dragiša Mišović“. Specijalistički pedijatrijski staž u trajanju od 4 godine odradila na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Specijalistički ispit položila 2017. sa odličnim uspehom.

Od 2006. zaposlena u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu i radi sa decom od novorođenačkog uzrasta do punoletstva. Dugogodišnje iskustvo u praćenju i radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Dr Jelena Matijevic

Kontinuirano se edukujemo, pratimo nova dostignuća i usavršavamo stečena znanja i veštine, a sve to u skladu sa savremenim trendovima dobre prakse u pedijatriji.

KONSULTANTI ORDINACIJE

Dr sci. med. Nevena Jovičić

spec. pedijatrije, subspec. dečje pulmologije

Univerzitetska dečja klinika Tiršova

Obavlja  sledeće preglede:

  • Pulmološki i alergološki pregledi dece – bronhitis, astma, pneumonija, alergije
  • Alergološko testiranje (kožni testovi)
Dr Nevena Jovicic