Pregled bolesne dece 3000 din
Kontrolni pregled u roku od 10 dana 2000 din
Sistematski pregledi 4000 din
Pregled dvoje bolesne dece (porodični popust) 5000 din
Sistematski pregledi dvoje dece (porodični popust) 7000 din
Kontrolni pregled u roku od 10 dana za dvoje dece (porodični popust) 7000 din
Inhalacije sa lekom 500 din
Previjanje rana 1500 din
Obrada pupka 1000 din
Davanje i.m. injekcija 500 din
Konsultantski pregled 4500 din
Pregled pulmologa (alergologa) plus alergološki test (kožni prick) 5500 din