Bronhiolitis

Bronhiolitis je infekcija bronhiola – najmanjih disajnih puteva koju izazivaju virusi (respiratorni sincicijalni virus, virus parainfuence, adenovirusi). Ovo je sezonska infekcija, obično se javlja tokom zime kod dece najosetljivijeg uzrasta do dve godine.